Rustplaats is het oude begraafplaats aan de Eibergseweg te Groenlo.

 vlinderbrug

Op initatief van Annemieke Rensink wordt de begraafplaats opnieuw ingericht met respect voor de historie en tevens een informatiepunt voor toerisme en recreatie.

De grens van de begraafplaats wordt mogelijk gemarkeerd door diverse poeren op de hoekpunten met verroest zeer oud prikkeldraad. Ook in het midden van de plek staan nog een paar poeren (voor het parkeren van voertuigen of ontvangstruimte?). Geen zichtbare stenen of graven.Zo te zien komt er bijna nooit iemand. Er ligt een beetje vuil.
Bij de ingang, aan de twenteroute, staan twee poeren met een simpel oud scheefgezakt hekwerk. Geflankeerd door twee rode beuken van redelijke omvang.
Omringd door een rij redelijk oude beuken die ooit als haag hebben gediend (gekenmerkt door bijzondere vorm). Zo her en der een paar Haagbeuken!, Zomereiken en Amerikaanse eiken, voor armetierige struiken eronder waaronder Vuilboom.Kruidlaag nihil,aan de rand echter Gewone salomonzegeleen boskenmerken voor oude bossen.
Achter de begraafplaats is een voormalige vuilnisstort met nog veel puin en metershoog onkruid met grote populieren voornamelijk aan de rand. Waarschijnlijk stonden er veel meer populieren, gezien de restanten, maar mogelijk zijn deze gekapt (illegaal gekapt, uit het zicht?)Volgens overlevering (Bennie Stortelder) zijn deze populieren in de jaren zeventig geplant. Daarnaast staan er diverse soorten iepen!!! als boom en als struik.
Twee poeren met hekwerk markeren de ingang van de vuilnisstort.

Ideeën
Gedenkpark, bezinningsplek, rustplek. De locatie leent zich ertoe, want de N18 wordt verplaatst en de Twenteroute wordt een rustige parallelweg.
De plek open maken door o.a. veel struiken (Vuilbomen laten staan!) te verwijderen, slechte bomen omhakken en de gezonde be- en onderhouden. Natuurlijke vegetatie bevorderen met stinsenplanten of parkplanten.
Bankenplaatsen, poeren en hekwerk opknappen (zonder prikkeldraad natuurlijk),?
Informatiepanelen plaatsen (wie zijn er begraven, geschiedeins van deze plek, het galgenveld erbij betrekken? Zodat de arme, onbekenden die er zijn begraven toch nog aandacht krijgen.

Het voormalig kerkhof is niet het Galgenveld! Dit ligt aan het pad, achter camping Marveld links in het weiland iets verder dan de brug, boven op een soort heuvel. Dit was het Galgenveld van Groenlo. De laatste persoon die op het kerkhofbegraven lag, schijnt een parlevinker in knopen en elastiek geweest te zijn, beter bekend als de kis(t)jeskeerl, eenlandloper, naam onbekend.

Amerikaanse eik bg

Commissie Rustplaats

Annelies Ebregt

Marcel Lageschaar

Peter Ballast

Henk Adema

Annemieke Rensink

Niek Donderwinkel

© Bomenwacht-Oostgelre 2024