Wat is Klimaat Klaor?

klimaat kloar logoKlimaat Klaor is een pilot ingegeven door klimaatverandering. Droogte, wateroverlast,
waterkwaliteit en hittestress spelen rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde steeds meer een rol. Bewoners, ondernemers en organisaties zetten zich in voor een gebied dat tegen een stootje kan. Klimaat is daarbij het verbindende thema. Tot eind 2019 helpt Klimaat Klaor met het versnellen van mooie plannen uit het gebied die te maken hebben met vergroenen, ontstenen en water vasthouden in de natuur en landbouw, op bedrijventerreinen en bij jou als bewoner. Dit voor een aantrekkelijk gebied om te wonen, ondernemen en recreëren.

Tips, voorbeelden en meer informatie vind je op www.klimaatklaor.nl en www.weetvanwater.nl.

© Bomenwacht-Oostgelre 2023